Veilig werken op hoogte

Het werken op hoogte wordt in het Arbeidsomstandighedenbesluit als ernstig risico aangeduid, daarom zijn er voor de glas- en gevelreiniging bijzondere veiligheidsafspraken (werkmethodes en eisen per methode) gemaakt in deze Arbocatalogus. Deze afspraken zijn gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en zijn het minimaal vereiste niveau van veiligheid, waarop de Inspectie SZW inspecteert. De veiligheidsafspraken bestaan uit drie onderdelen;

  1. het stroomschema
  2. het werkmethode keuzemodel
  3. de module RI&E.

Dit onderdeel van de Arbocatalogus geldt voor iedereen die werkt in de glas- en gevelreiniging, werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Meer informatie over verplichtingen van zelfstandigen vindt u in de brochure: Zelfstandigen en de Arbowet

Toepassen veiligheidsafspraken

Er dient vanuit de Arbowet als eerste gekeken te worden naar wat de veiligste werkmethode is, de zogeheten bronaanpak. Pas als de meest verantwoorde methode niet mogelijk is, mag uitgeweken worden naar een minder veilige methode. Om deze bronaanpak in de glas- en gevelreiniging gemakkelijker te maken, is er het stroomschema arbeidshygiënische strategie.

Verder zijn voor alle werkmethodes de veiligheidseisen en de grenzen opgenomen waarbinnen gewerkt mag worden. Alle eisen en methodes zijn terug te vinden in het werkmethode keuzemodel.

Alle afspraken zijn toegepast in de RI&E module veilig werken op hoogte. Deze module is te gebruiken via www.rieschoonmaak.nl. Een tekstdocument is hier te vinden.

De module RI&E Veilig werken op hoogte is oorspronkelijk in 2007 opgesteld en herzien in 2013. In 2015 heeft de branche wijzigingen voorgesteld. Inspectie SZW heeft in 2016 ingestemd met de vernieuwde Arbocatalogus veilig werken op hoogte. Door de verschillende herzieningen is de tekst van de ‘blauwe map’ niet meer actueel en kan deze niet meer worden gebruikt bij het beoordelen van het veilig werken op hoogte op een object.