Gevaarlijke stoffenPrikaccidenten

Preventie en afhandeling

Een prikaccident is een prik-, spat-, bijt- of snij-ongeval waarbij iemand op zo’n manier in contact komt met menselijk bloed of andere lichaamsstoffen dat hij het risico loopt besmet te worden met hepatitis B, C of HIV. Uit de RI&E moet blijken of dit risico bestaat.

Werkgevers en werknemers moeten er alles aan doen om prikaccidenten te voorkomen. Werkgevers dienen goede voorlichting te geven om incidenten te voorkomen. Daarnaast moeten de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn.

Werknemers moeten op een veilige manier werken en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Ook moeten zij weten hoe te handelen in geval van een prikaccident.

De verplichtingen en verantwoordelijkheden voor preventie en afhandeling van prikaccidenten staan in het protocol Prikaccidenten voor schoonmaakwerkzaamheden.

Preventie hepatitis B

Bij een gerede kans op besmetting moet de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen zich preventief te laten vaccineren tegen hepatitis B.