Gevaarlijke stoffenVeilige werkwijze

Veilig werken met schoonmaakmiddelen

Veel schoonmaakmiddelen zijn gevaarlijke stoffen. Omdat het gevaar vaak beperkt is, is in deze Arbocatalogus de Veilige Werkwijze opgenomen. Als u de Veilige Werkwijze kunt toepassen, hoeft u geen risicobeoordeling van het product op de werkplek meer te doen. Verder kunt u met het volgens van de Veilige Werkwijze op een eenvoudige manier voorlichtingsmateriaal maken voor medewerkers. Dit voorlichtingsmateriaal is een goede basis voor adequate instructie. Voor het gebruik van de Veilige Werkwijze heeft u het bij het schoonmaakmiddel behorende Veiligheidsinformatieblad (VIB) nodig. Deze krijgt u van de leverancier. Als in het VIB een GEISnummer is opgenomen (rubriek 1.2), kunt u de veilige werkwijze toepassen. Als deze niet is opgenomen, vraag uw leverancier hiernaar. Want zonder GEISnummer, moet u alsnog een risicobeoordeling doen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de stoffenmanager gebruiken.

WIKmaker

De Veilige Werkwijze doorloopt u middels de WIKmaker. Om gebruik te maken van de WIKmaker moet u eerst inloggen met uw emailadres en zelf gekozen wachtwoord. Met deze inlog kunt u een overzicht krijgen van uw veilige werkwijzen, dat u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij een inspectiebezoek. Met het doorlopen en opslaan van de WIKmaker heeft u aangetoond dat u veilig werkt.

Registratie

Een werkgever is verplicht een registratie bij te houden van de aanwezige middelen. De geldende regels hiervoor kunt u vinden op: Hoe_registreer_ik_gevaarlijke_stoffen. Middelen waarvoor u de veilige werkwijze toepast, kunnen eenvoudiger geregistreerd worden.