Omgaan met werkdruk

Op de werkvloer kunnen werkdruk, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten stress veroorzaken. Ook slechte communicatie of omgangsvormen tussen leiding en medewerkers of medewerkers onderling kunnen stress veroorzaken.

Organisatorische maatregelen

Om werkdruk te voorkomen is het van belang de werkzaamheden en arbeidsomstandigheden te beoordelen. De Aandachtspunten Arbeidsomstandigheden Schoonmaak (AAS-lijst) ondersteunt om goede afspraken te maken rondom voorzieningen van medewerkers. De Arbo cao adviseert om deze lijst in te gebruiken in de aanbestedingsfase.

Daarnaast is het belangrijk om goede afspraken te maken over voorzieningen zoals de opkomstruimte en de toegang tot voorzieningen zoals water en elektriciteit. Bij de start van een nieuw schoonmaakobject of bij wijzigingen in de afspraken, is het noodzakelijk om medewerkers goed te informeren. Duidelijke uitleg over de taken en de manier waarop die verricht moeten worden, voorkomt werkdruk.

Klachtenregeling

Als klachten over werkdruk niet op een bevredigende manier worden opgelost, is er en klachtencommissie en een klachtenregeling. Deze regeling maakt onderdeel uit van de Arbo cao.