Omgaan met werkdrukWerkdrukmeter Schoonmaak

Als medewerkers werkdruk ervaren is het mogelijk om de branchespecifieke werkdrukmeter in te zetten. Hiermee kan de werkdruk worden vastgesteld. Het instrument geeft aanknopingspunten om de werkdruk te verbeteren.

In de cao is afgesproken dat de Werkdrukmeter Schoonmaak bij contractswisseling wordt in gezet rondom aanbestedingen met een waarde van € 500.000,- of meer per jaar. De werkdruk wordt zes maanden voor en zes maanden na de wisseling gemeten.

Om het inzetten van de werkdrukmeter zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, zijn er verschillende manieren mogelijk om de werkdrukmeter in te zetten.