Omgaan met werkdrukWerkoverleg

Werkoverleg is een goede manier om in gesprek te blijven met medewerkers. In de Arbo cao is opgenomen dat ieder werknemer regelmatig werkoverleg heeft met collega’s en met de leidinggevende.

Het werkoverleg met medewerkers die in sleutelpanden werken, kan gecombineerd worden met een bezoek van de objectleider of plaatsvinden in overleg met andere panden.

Het werkoverleg vindt plaats in werktijd.