Veilig werken op hoogteLadders

Het werken met de ladder, is risicovol. Dit heeft enerzijds te maken met vallen van hoogte, bijvoorbeeld door het wegglijden of omvakken van de ladder. Anderzijds zijn er risico’s vanwege een ongunstige werkhouding of door zwaar tillen.

Alle afspraken rondom de staande ladder zijn terug te vinden in de RI&E module Veilig werken op hoogte.

Een aantal belangrijke afspraken:

  • het werken met de ladder moet worden beperkt tot incidentele situaties
  • de ladder mag niet zwaarder zijn dan 40 kg
  • er mag maximaal tot een werkhoogte van 10 meter gewerkt worden
  • de ladder moet voldoen aan NEN 2484
  • de ladder moet stabiel kunnen worden neergezet