Veilig werken op hoogteRI&E

De module Veilig werken op hoogte is een object RI&E (object-rie). Per object wordt gekeken welke werkmethode het best passend is en of deze werkmethode veilig toegepast kan worden. Voor elk object in de glas- of gevelreiniging dient een object-rie gemaakt te worden. Deze object-rie kan digitaal ingevuld worden via: www.rieschoonmaak.nl. Voor zelfstandigen is deze RI&E benaderbaar via www.rieschoonmaak.nl/glasgevel.

Om het invullen gemakkelijker te maken en om een overzichtelijk rapport voor de opdrachtgever te kunnen genereren, is er een speciale object-rie glas/gevel ontwikkeld. Hiermee kan direct een object-rie voor het veilig werken op hoogte gemaakt worden.