WerkdrukOngewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag verstaan we:

  • discriminatie
  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • pesten

Dit gedrag is onaanvaardbaar en hoort niet thuis op het werk.

Voorkomen en bestrijden

In de Arbo CAO is afgesproken dat een werknemer die wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag het recht heeft om zijn werkzaamheden te onderbreken. Het voorval moet onmiddellijk gemeld worden bij de werkgever. De medewerker heeft het recht om een vertrouwenspersoon te raadplegen en een klacht in te dienen.

De werkgever voert beleid om ongewenst gedrag te voorkomen. Als onderdeel hiervan benoemt hij een vertrouwenspersoon. Daarnaast wordt er een klachtencommissie ingesteld en is er een reglement over indienen en behandelen van klachten. Meer informatie vindt u in van de Arbo cao.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag moet voldoende kennis en vaardigheden hebben om de taken goed te kunnen doen. Voor interne vertrouwenspersonen is een aantal documenten opgesteld die behulpzaam kunnen zijn bij het vertrouwenswerk.

Voor bedrijven die geen vertrouwenspersoon hebben, is er door de RAS een centrale vertrouwenspersoon aangesteld: Carla Goosen. Zij is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-0230654.