Op arboschoonmaak.nl staan veel termen/woorden die binnen de wereld van arbeidsomstandigheden worden gebruikt. Hier worden een aantal van die woorden nader toegelicht.

A

Agressie en geweld

Agressie en intimidatie komen helaas ook op de werkvloer voor. Het kan gaan om fysieke agressie (schoppen, slaan) of verbale agressie (schelden, discriminatie). Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie (collega’s, leidinggevenden), maar veel vaker gaat het om buitenstaanders (klanten, patiënten). Al deze situaties kunnen leiden tot gezondheidsklachten als angstgevoelens, slaapstoornissen en psychosomatische klachten. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken.

B

Biologische agentia

Biologische agentia is een verzamelnaam voor verschillende micro-organismen. Onder micro-organismen verstaan we bijvoorbeeld bacteriën, schimmels, virussen of parasieten. Deze micro-organismen kunnen mensen (erg) ziek maken. Micro-organismen kun je niet zien, maar ze zijn er mogelijk wel. Biologische agentia komen vaak voor in menselijk of dierlijk lichaamsmateriaal, zoals bloed, urine of speeksel.

C

Cytostatica

Cytostatica zijn medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Deze middelen doden kankercellen, maar ook gezonde cellen. Soms zijn cytostatica kankerverwekkend of schadelijk tijdens zwangerschap of zelfs al voor de zwangerschap. Cytostatica worden opgenomen in het bloed en andere lichaamsvloeistoffen van een patiënt. Iedereen in de omgeving van de patiënt moet daarom voorzorgsmaatregelen nemen.

D

Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dit is bijvoorbeeld afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Discriminatie op het werk mag niet geaccepteerd worden.

E

Ergonomie

Ergonomie richt zich op hulpmiddelen en omstandigheden waardoor mensen optimaal kunnen functioneren. Ergonomie kan dus bijvoorbeeld een stofzuiger zo makkelijk mogelijk maken, maar ook advies geven over hoe ermee gewerkt moet worden. Door een goede ergonomie kunnen mensen zo veilig en gezond mogelijk werken.

P

Pesten

Pesten is het herhaaldelijk blootstellen aan negatieve acties door een of meer personen. Vaak is er sprake van ongelijkheid, waarbij de gepeste zich niet kan verweren (machtsongelijkheid). Het gaat om psychische of fysieke mishandeling. Voorbeelden van pesten zijn: negeren, roddelen, vervelende opmerkingen maken of vernielen van eigendommen.

Prikaccident

Een prik-, spat-, bijt- of snij-ongeval waarbij iemand op zo’n manier in contact komt met menselijk bloed of andere lichaamsstoffen dat hij het risico loopt besmet te worden met hepatitis B, C of HIV.

S

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is ongewenst gedrag van seksuele aard. Voorbeelden zijn: seksueel getinte opmerkingen maken, iemand aanraken, iemand langdurig aanstaren of in het ergste geval aanranding of verkrachting.