Het doorlopen van de veilige werkwijze gaat stapsgewijs met de WIKmaker. U heeft allereerst het VIB nodig van het schoonmaakmiddel waarvoor u de WIK wilt maken. Als in rubriek 1.2 van het VIB een GEIS nummer staat, kunt u gebruik maken van de WIK maker. Als er verschillende GEIS nummers genoemd zijn, maakt u voor de verschillende handelingen een eigen WIK aan. Zo kan het voorkomen dat bij het doseren van een middel persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn, voor het schoonmaken met het verdunde product niet.

Om de veilige werkwijze goed te kunnen gebruiken, dient u een aantal controles te doen, bijvoorbeeld over de omstandigheden. Zie hiervoor de handleiding. Een overzicht van de verschillende EHBO maatregelen vindt u hier.

Om de WIKmaker te kunnen gebruiken, moet u inloggen met uw e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord. Het inloggen is noodzakelijk om vast te leggen dat u op de juiste manier gebruik gemaakt heeft van de veilige werkwijze. U kunt dit achteraf aantonen met het overzicht.

Bij de stappen in de WIKmaker wordt uitgelegd waar u de noodzakelijke informatie kunt krijgen. Als u toch onduidelijkheden tegenkomt, kunt u dit laten weten aan de RAS via info@ras.nl.